бөмбөлөг үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа

pre: ургамалжуулах үйлдвэрт энэтхэг
next: чулууны эш татан буулгах болон төслийн саналыг бутлах